Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VOOR het boeken/reserveren

1) Ondanks dat het chalet net buiten chaletpark De Huifkar staat, is het wel verbonden met het park. Daarom dient de huurder zich te houden aan het parkreglement van het chaletpark en tevens het huishoudelijk reglement van de verhuurders. Deze liggen ter inzage in het chalet. Bij overtreding van deze reglementen zijn de daaruit voortvloeiende maatregelen voor de huurder.

2) De huurder op wiens naam de bevestiging staat is de hoofdhuurder en derhalve aansprakelijk ook voor zijn of haar eventuele medehuurders. De huurovereenkomst is persoonlijk en het is niet toegestaan het chalet geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te nemen. Indien iemand anders dan de hoofdhuurder, maar wel iemand uit het reisgezelschap, de sleutel in ontvangst neemt, horen de verhuurders dat graag vooraf.  De hoofdhuurder dient ouder te zijn dan 25 jaar.

3) Om de reservering van het verblijf te bevestigen dient de huurder het reserveringsformulier in te vullen en terug te mailen aan de verhuurders. Na ontvangst van het ingevulde reserveringsformulier zal de verhuurder een bevestiging sturen als formele aanvaarding van de reservering.

  • Uiterlijk binnen 8 dagen dient u 25 % van de totale huursom te voldoen (dat is incl. borg, schoonmaakkosten en toeristenbelasting), pas dan is uw reservering definitief!
  • De resterende 75 % dient u 4 weken voor de gereserveerde periode te voldoen.
  • Bij (last minute) boekingen korter dan vier weken voor aanvang, dient het gehele bedrag meteen te worden voldaan.
  • De borg ontvangt u binnen een week terug, mits alles aanwezig, onbeschadigd, netjes achtergelaten en niet binnen gerookt is.

4) In geval van annulering gelden de volgende bepalingen:
A: Bij annulering tot 4 weken voor de aankomstdatum betaalt huurder 25% van de totale huursom.
B: Bij annulering tot 2 weken voor de aankomstdatum betaalt de huurder 50% van de totale huursom, daarna vindt er geen restitutie meer plaats.
C: Bij uitblijven van betaling, heeft de verhuurder het recht om het verblijf opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de huurder na betaling geen gebruik maakt van het verblijf, of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaats vinden.

De verhuurders adviseren de huurder een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

5) De huurperiode begint om 14.00 uur s ‘middags op de dag van aankomst en eindigt om uiterlijk 10.00 uur op de dag van vertrek. Wisseldagen zijn op maandag en vrijdag. Mocht de huurder gelieve een andere wissel-dag willen, dit in overleg met de verhuurders. Mocht de huurder later aankomen dan 14.00 uur, dan horen de verhuurders dit graag tijdig zodat het hierop kan inspelen.

6) In het chalet zijn max. 2 honden welkom (andere dieren of een ander aantal alleen in overleg). Voorzieningen zoals manden, dekens, voerbakken etc. voor het huisdier dient de huurder zelf mee te nemen (waterbak is aanwezig). Een huisdier dient welopgevoed te zijn en geen schade aan de inboedel te veroorzaken. Een huisdier hoort niet in de slaapvertrekken te komen en op (zit)meubels te leven. Bij toch gebruik van de zitmeubels als zodanig, dienen zelf meegebrachte kleden te worden gebruikt. De verhuurders verwachten van de huurder, dat hieraan gehoor wordt gegeven.

7) Het chalet is uitsluitend voor recreatieve doeleinden bestemd. De huurder mag het chalet niet anders gebruiken dan waarvoor deze bestemd is, d.w.z. niet bedoeld voor het vieren van feestjes & partijen etc. Het is niet toegestaan dat eventuele (dag)bezoek blijft overnachten, zonder toestemming en wetenschap van de verhuurders.

8) Naast eigen motorisch vervoer is er geen extra toegang voor het meenemen van een camper, aanhangwagen, caravan of vouwwagen anders dan met toestemming van de verhuurders en/of de beheerder van Chaletpark De Huifkar.

9) Bij vermissing of vervreemding van eigendommen van de verhuurders, wordt er aangifte gedaan bij de politie. Door te boeken, gaat de huurder automatisch akkoord met de regels en voorwaarden van de verhuurders.

10) Er mag niet gerookt worden in het chalet. Buiten uiteraard wel. Daar is een asbak aanwezig.

Algemene voorwaarden NA het boeken/reserveren

1) De verhuurders aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, bijv. diefstal tijdens gebruik van zwembad (let op: het zwembad van Chaletpark de Huifkar is vanwege de corona maatregelen in 2020 gesloten), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het chalet en het gebruik van de faciliteiten van chaletpark de Huifkar.

2) De huurder zal onmiddellijk aan de verhuurders alle defecten en/of storingen aan het verblijf, de inventaris, de apparatuur of de elektrische installatie melden. Maatregelen voor het herstel of vervanging van de storing of het defect zullen door de verhuurders zo snel mogelijk worden genomen.  De verhuurders kunnen geen klachten accepteren die gedaan worden nadat de huurder het chalet heeft verlaten en waartoe, gedurende het verblijf, geen mogelijkheid tot het vinden van een oplossing is geboden. Bij het niet melden door de huurder van ontstane schade of gebreken tijdens het verblijf en constatering hiervan bij nacontrole van het chalet en waarbij een bedrijf moet komen om de schade te herstellen, stellen de verhuurders, de huurder de te maken kosten van herstel of reparatie verantwoordelijk. Ook eventuele schade en/of verlies van sleutels wordt in rekening gebracht.

3) De verhuurders stellen Wifi beschikbaar voor haar huurders. Voor mogelijke storingen zijn de verhuurders niet aansprakelijk. Wel zullen de verhuurders bij storingen zich inspannen om deze op te (laten) lossen.

4) De huurder gaat ermee akkoord om zorgzaam voor het verblijf te zorgen. Bij schade, toegebracht door de huurder (of een huisdier), van het chalet, het interieur of de tuin, is de huurder verantwoordelijk en worden de kosten verrekend met de borg. Bij grotere schades krijgt de huurder een rekening van de verhuurders van de toegebrachte schade. De huurder kan dan eventueel zijn/haar reis of WA-verzekering aanspreken.

De huurder gaat er eveneens mee akkoord zich (en/of meegebrachte huisdieren) op geen enkele wijze zo te gedragen dat dit tot overlast is voor de aangrenzende chalets en/of omwonenden.

Voor kunstenaars: tijdens het werken aan kunstwerken dient de huurder voorzorgsmaatregelen te nemen om beschadiging aan het interieur en exterieur te voorkomen.

5) De huurder gaat er tevens mee akkoord om het chalet bij vertrek netjes achter te laten. De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: de keuken, koelkast/oven/koffiezetapparaat/barbecue schoon, vuilniszak in de container).

6) Het is niet toegestaan, commerciële diensten van derden, zonder toestemming van de verhuurders te gebruiken in het chalet.

7) De verhuurders kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden van geluidsoverlast, hinder etc. ondervonden tijdens het verblijf in en om het chalet veroorzaakt door derden in de breedste zin van het woord.

Notitie: De huurder mag van de verhuurders kwaliteit en deugdelijkheid verwachten. Mochten er tijdens het verblijf mankementen of problemen zijn, horen de verhuurders dat graag direct, zodat er gelijk iets aan gedaan kan worden.